Object

Title: Wykorzystanie RPO w systemie finansowania ochrony zabytków na przykładzie RPO WO

Title in english:

The involvement of regional operational programmes in financing material heritage protection – the case of Opole Voivodeship Regional Operational Programme

Creator:

Pieczonka, Jacek

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2015, Nr 3 (24), s. 80-98

Abstrakt:

W polskich uwarunkowaniach i przy względnie złej kondycji finansów publicznych finansowanie ochrony zabytków odbywa się również ze znacznym udziałem funduszy pochodzących z Unii Europejskiej, czego dobrym przykładem jest finansowanie w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO) poszczególnych województw. Celem artykułu jest krótkie przedstawienie systemu finansowania ochrony zabytków w Polsce na tle wybranych krajów europejskich oraz roli RPO w systemie finansowania ochrony zabytków w Polsce na przykładzie Regionalnego programu operacyjnego województwa opolskiego. Dziedzictwo kulturowe narodu w postaci zasobów materialnych i niematerialnych dorobku poprzednich pokoleń jest elementem budowy tożsamości narodowej, gdyż bez niego niemożliwa byłaby nauka poszanowania dla tradycji i kultury. Jednak w gospodarce rynkowej dziedzictwo kulturowe w postaci zabytków powinno być traktowane także jako czynnik wspierający rozwój regionalny. Z przedstawionych zasad wykorzystywania środków na działania związane z ochroną dziedzictwa kulturowego, ochroną zabytków oraz środków przeznaczanych na ten cel wynika, że środki unijne, w tym szczególnie z RPO, nie zastąpią systemu finansowania tych działań ze środków publicznych, których dysponentem jest minister kultury i dziedzictwa narodowego, jednak mogą być dobrym uzupełnieniem tego systemu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:32719

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2015, Nr 3 (24)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information