Object structure
Title:

Determinanty zróżnicowania zmian wskaźnika długu publicznego w krajach UE 15 w latach 2000-2014

Group publication title:

Financial Sciences. Nauki o Finansach

Title in english:

Determinants of the diversification of changes in public debt ratios in the EU-15 countries in the years 2000-2014

Creator:

Grabia, Tomasz

Subject and Keywords:

dług publiczny ; stopa wzrostu PKB ; stopa inflacji ; stopa procentowa ; rating ; saldo budżetu ; saldo pierwotne ; public debt ; GDP growth rate ; inflation rate ; interest rate ; budget balance ; primary balance

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2015, Nr 3 (24), s. 25-46

Abstrakt:

Celem artykułu jest identyfikacja czynników powodujących zróżnicowanie zmian wskaźnika długu publicznego w wysoko rozwiniętych krajach Unii Europejskiej (UE 15). Analizę oparto na obserwacji przeciętnych wartości analizowanych zmiennych w poszczególnych krajach w całym badanym okresie oraz w podziale na dwa podokresy: 2001-2007 oraz 2008-2014. Na podstawie artykułu można wyciągnąć wniosek, że zróżnicowanie zmian wskaźnika długu publicznego w wysoko rozwiniętych krajach UE wynikało przede wszystkim ze zróżnicowanego salda budżetowego i pierwotnego (im niższe deficyty, tym mniejszy wzrost wskaźnika długu), a w bardziej ograniczonym zakresie − także ze zróżnicowanej stopy oprocentowania obligacji (im niższa, tym mniejszy wzrost wskaźnika długu) oraz ze zróżnicowanej stopy wzrostu gospodarczego (im wyższa, tym mniejszy wzrost wskaźnika długu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nof.2015.3.02

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2015, Nr 3 (24)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: