Object structure
Title:

Rola audytu wewnętrznego w kształtowaniu efektywności samorządowej gospodarki finansowej

Group publication title:

Financial Sciences. Nauki o Finansach

Title in english:

The role of internal audit in shaping the efficiency of self-government finances

Creator:

Krasucka, Maja ; Ćwieląg, Krzysztof

Subject and Keywords:

audyt wewnętrzny ; efektywność ; samorządowa gospodarka finansowa ; jednostki samorządu terytorialnego ; internal audit ; efficiency ; self-government finances ; self-government entities

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2015, Nr 3 (24), s. 47-67

Abstrakt:

Potrzeba racjonalizowania wydatków, dążenie do większej dyscypliny finansowej i poszukiwanie oszczędności w ramach prowadzonej gospodarki zasobami rzeczowymi i finansowymi wskazują na konieczność wypracowania i ciągłego doskonalenia mechanizmów (instrumentów) zorientowanych na poprawę efektywności samorządowej gospodarki finansowej. Instrumentem, który może wspomóc kierownictwo jednostki samorządu terytorialnego (JST) w racjonalnym prowadzeniu gospodarki finansowej, chroniąc jednocześnie społeczeństwo przed marnotrawstwem i nieefektywnym wydatkowaniem środków publicznych, jest audyt wewnętrzny. Celem artykułu jest próba identyfikacji znaczenia audytu wewnętrznego dla efektywności gospodarki finansowej w ocenie jednostek samorządu terytorialnego. Na podstawie przeprowadzonych badań wskazano, że w aktualnym ustawowym i realizowanym przez większość JST zakresie audyt wewnętrzny ukierunkowany jest przede wszystkim na spełnianie kryterium legalności, mniejszą wagę przywiązuje się zaś do ekonomicznych kryteriów oceny samorządowej gospodarki finansowej, tj. efektywności i gospodarności

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nof.2015.3.03

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2015, Nr 3 (24)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: