Object

Title: Ocena wewnętrznych uwarunkowań organizacyjnych rozwoju przedsiębiorczości pracowniczej

Title in english:

Evaluation of internal organizational conditions and their impact on entrepreneurial behavior of employees

Creator:

Łochnicka, Dorota

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2015, Nr 4 (25), s. 60-77

Abstrakt:

Celem opracowania jest identyfikacja uwarunkowań organizacyjnych sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości pracowniczej. Na podstawie badań własnych dokonano oceny uwarunkowań panujących w polskich przedsiębiorstwach pod kątem ich wpływu na przedsiębiorcze zachowania pracowników. Badaniem objęto 83 duże i średnie przedsiębiorstwa, których działalność nakierowana była na osiąganie zysku. Ocenie poddano trzy elementy uwarunkowań wewnętrznych – kulturę i klimat organizacyjny, upodmiotowienie pracowników w miejscu pracy oraz wdrożenie systemów zarządzania jakością. Na podstawie wyników stwierdzono, że kultura i klimat organizacyjny w badanych przedsiębiorstwach, jak również zakres upodmiotowienia pracowników w miejscu pracy sprzyjają przedsiębiorczości pracowniczej w sposób umiarkowany

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:32080

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2015, Nr 4 (25)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information