Object structure
Title:

Narzędzia informatyczne inteligencji biznesowej wspomagające realizację projektów w przedsiębiorstwach

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Business Intelligence IT tools supporting the execution of projects in enterprises

Creator:

Pondel, Jolanta

Subject and Keywords:

działania w organizacji ; projekt ; Business Intelligence ; narzędzia BI ; enterprise activities ; project ; business intelligence ; BI tools

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2015, Nr 4 (25), s. 91-104

Abstrakt:

Realizowane przez przedsiębiorstwa projekty obarczone są dużym stopniem ryzyka i niepewności. Projekty to działania, które charakteryzują się niewielką powtarzalnością i bardzo dużym stopniem złożoności, co powoduje, że nie da się dokładnie przewidzieć wszystkich zdarzeń i zadań prowadzących do ich finalnej realizacji. Dla powodzenia projektu kluczową rolę odgrywa stałe ulepszanie działań, polegające na wyciąganiu wniosków i poprawianiu jakości działań wynikających z poprzednio prowadzonych projektów. Niezbędne staje się więc wykorzystanie narzędzi informatycznych, które ułatwiają pozyskiwanie, gromadzenie i przekazywanie informacji oraz stanowią podstawę do przeprowadzania analiz i podejmowania trafnych decyzji. Dzięki wykorzystaniu właściwych narzędzi informatycznych przedsiębiorstwo może osiągnąć zamierzony cel w sposób najbardziej efektywny. Zadaniem artykułu jest ukazanie praktyki posługiwania się narzędziami Business Intelligence (BI) w przedsiębiorstwach ze względu na ich wykorzystanie, wzrost usprawnień działań projektowych, a także bariery wdrożeń. Opisane zostaną również narzędzia i technologie BI

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2015.4.06

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2015, Nr 4 (25)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: