Object structure
Title:

Ewolucja metod wartościowania stanowisk pracy w ujęciu literaturowym

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Evolution of job evaluation methods in literature aspect

Creator:

Olek, Krystian

Subject and Keywords:

wartościowanie stanowisk pracy ; metody sumaryczne wartościowania ; metody analityczne wartościowania ; kryterium syntetyczne ; kryterium analityczne ; wartościowanie kompetencji ; job evaluation ; summary methods of evaluation ; analytical methods of evaluation ; synthetic criterion ; analytical criterion ; competence evaluation

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2015, Nr 4 (25), s. 78-90

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest syntetyczne przedstawienie różnych metod wartościowania stanowisk pracy oraz wskazanie kierunków zmian w określeniu wartości pracy na stanowiskach. Kapitał ludzki jako najważniejszy zasób organizacji powinien być jak najlepiej zorganizowany oraz wynagradzany w sposób jak najbardziej efektywny. Zmieniający się charakter treści pracy wynikający ze zmian społeczno-gospodarczych zmusza badaczy zagadnienia do dostosowywania technik i metod przeprowadzania opisywanego procesu do zmieniających się warunków pracy. W pierwszej części tekstu scharakteryzowano metody i techniki wartościowania pracy metodami sumarycznymi i analitycznymi. Natomiast w części drugiej przedstawione zostały kierunki zmian w konstruowaniu i wykorzystywaniu nowych metod wartościowania, których celem jest jak najlepsze dostosowanie do trendów i metod zarządzania kapitałem ludzkim

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2015.4.05

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2015, Nr 4 (25)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: