Object

Title: Sourcing usług i procesów informatycznych jako czynnik wzrostu innowacyjności organizacji

Title in english:

IT sourcing relationship as a factor of increasing innovativeness of organizations

Creator:

Sobińska, Małgorzata

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 4 (21), s. 75-85

Abstrakt:

Podejmowanie decyzji sourcingowych i implementacja modeli sourcingowych w odniesieniu do usług/procesów IT stanowi interesujący obszar badań teoretycznych i empirycznych w zakresie zarządzania IT (w tym zarządzania projektami IT). Artykuł dotyczy zarządzania relacjami z dostawcami usług IT i zwiększania możliwości innowacyjnych organizacji. Autorka stawia tezę, że zastosowanie modeli sourcingowych w obszarze IT i zarządzanie relacją sourcingową może przyczyniać się do wzrostu innowacyjności usług i procesów IT oraz procesów wspieranych przez IT, a także wpływać na budowanie przewagi konkurencyjnej organizacji. Na podstawie analizy źródeł literaturowych wskazuje czynniki sprzyjające oraz bariery, jakie mogą napotykać organizacje w budowaniu relacji służących wymianie wiedzy i kreowaniu innowacyjnych rozwiązań, a także stara się wskazać potencjał, jaki tkwi we współpracy z dostawcami usług IT, jeśli zostanie ona podjęta świadomie i przy zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych stron

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:27269

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 4 (21)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information