Object

Title: Znaczenie implementacji zasad zarządzania logistycznego dla zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowym na przykładzie PWiK „Wodnik”

Title in english:

The importance of implementation of the principles of logistics management for water supply company management on the basis of S&WSC “Wodnik”

Creator:

Bąk-Sokołowska, Monika

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 4 (21), s. 22-35

Abstrakt:

Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy zasad zarządzania logistycznego i dokonanie oceny ich wpływu na funkcjonowanie zarządzania Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” z Jeleniej Góry. Aby cel zasadniczy osiągnąć, sformułowano następujące cele pomocnicze: (1) dokonanie charakterystyki zasad zarządzania logistycznego, (2) zaprezentowanie zasad zarządzania logistycznego w przekroju konkretnych działań, procesów i programów wspomagających ich realizację w firmie „Wodnik”, (3) określenie roli zasad zarządzania logistycznego w zarządzaniu firmą „Wodnik”. W artykule postawiono tezę, iż stosowanie zasad zarządzania logistycznego stanowi istotny czynnik ułatwiający realizację celów strategicznych, taktycznych i operacyjnych przedsiębiorstwa. Dane do analizy uzyskano z dokumentów wewnętrznych firmy, obserwacji oraz wywiadów przeprowadzonych z kadrą menedżerską

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:27264

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 4 (21)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information