Object structure
Title:

Rola technologii informacyjnych jako narzędzi integracji procesów transportowych w logistycznym łańcuchu dostaw ; Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2017, Nr 2 (44)

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

The role of information technologies as tools for the integration of transport processes in the logistic supply chain

Creator:

Sałek, Robert

Subject and Keywords:

SCM ; IT ; transport ; zarządzanie ; management

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2017, Nr 2 (44), s. 94-106

Abstrakt:

Ciągłe doskonalenie technologii informacyjnych odzwierciedla kierunki rozwoju współczesnej gospodarki. Otoczenie takie stwarza przedsiębiorstwom wielkie możliwości podążania za globalnym nurtem i dostosowywania swoich działań do wymagań klientów. Znaczącą rolę w procesach gospodarczych i w samych łańcuchach dostaw odgrywają systemy informacyjne, istotnie ułatwiające pozyskiwanie i przetwarzanie informacji na potrzeby zwiększania efektywności przedsiębiorstw. Zjawisko integracji odzwierciedla spójność danej struktury, która dąży do stworzenia sprawnie funkcjonującej całości. Autor w artykule podejmuje problematykę zintegrowanego łańcucha dostaw oraz procesów transportowych jako najważniejszego elementu sprzęgającego wszystkie ogniwa. Dokonuje także identyfikacji poszczególnych systemów informacyjnych w celu określenia ich funkcjonalności w procesach transportowych

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł ; czasopismo

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2017.2.08

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2017, Nr 2 (44)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: