Object

Title: Definiowanie kapitału społecznego i jego pomiar

Title in english:

Definition of social capital and its measurement

Creator:

Raczkowska, Małgorzata

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2014, Nr 2 (2), s. 135-146

Abstrakt:

W opracowaniu podjęto rozważania nad kapitałem społecznym. W pierwszej części omówiono główne nurty definicyjne oraz kierunki badawcze kapitału społecznego. Druga część to próba oceny kapitału społecznego osób bezrobotnych zamieszkałych w województwie mazowieckim. Podstawę do przeprowadzonej analizy stanowiły dane pierwotne zebrane wśród bezrobotnych z województwa mazowieckiego metodą wywiadu standaryzowanego. Metody analizy danych uwarunkowane były zastosowanymi w badaniach skalami pomiarowymi cech. Wielowymiarową analizę przeprowadzono w oparciu o analizę wariancji ANOWA. Metodą zastosowaną do zgromadzenia danych niezbędnych do przedstawiania teoretycznych aspektów kapitału społecznego były studia literatury przedmiotu. Uzyskane w pracy wyniki potwierdziły, w ujęciu mikro, niski stopień kapitału społecznego wśród osób bezrobotnych zamieszkałych na Mazowszu. Najniższym kapitałem społecznym charakteryzowały się osoby długotrwale bezrobotne.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:26976

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2014, Nr 2 (2)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Group publication title:

Nauki Społeczne

Format:

application/pdf

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information