Object

Title: Zaangażowanie podmiotów ekonomii społecznej w działania z zakresu promocji zdrowia

Title in english:

Social economy entities’ engagement in the activities in the scope of health promotion

Creator:

Sobczyk, Karolina

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2014, Nr 2 (2), s. 147-157

Abstrakt:

Aby uzyskać wysoką efektywność promocji zdrowia, właściwe wydaje się zaangażowanie wielosektorowe, obejmujące samych obywateli, instytucje państwowe oraz podmioty trzeciego sektora, mogące mieć wpływ na utrzymanie i poprawę kondycji zdrowotnej społeczeństwa. Kluczowe jest zaangażowanie potencjału podmiotów ekonomii społecznej, które funkcjonując lokalnie, przyczyniają się do wzrostu dobrobytu społecznego, co przekłada się nie tylko na sprawność gospodarowania, ale również na poprawę zdrowotności. Działania organizacji pozarządowych uznać należy za jeden z filarów społeczeństwa obywatelskiego oraz istotny element kapitału społecznego. Opracowanie oparte na badaniu ogólnopolskim identyfikuje pola działania podmiotów ekonomii społecznej w zakresie promocji zdrowia oraz ich sposoby realizowania zadań. Badanie przeprowadzono w losowo dobranej grupie 305 przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, deklarujących podejmowanie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:26978

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2014, Nr 2 (2)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Group publication title:

Nauki Społeczne

Format:

application/pdf

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information