Object

Title: Examination of the relation between pupils’ results and public schools’ expenditure

Title in english:

Badanie zależności wyników uczniów i wydatków publicznych szkół podstawowych

Creator:

Będziaszak, Marcin

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 3 (16), s. 11-22

Abstrakt:

Analiza literatury przeprowadzona w artykule pozwala stwierdzić, że pomiar efektów realizacji zadań oświatowych powinien dotyczyć głównie efektów kształcenia. Na podstawie analizy literatury postawiono hipotezę o współzależności przeciętnych wyników sprawdzianu szóstoklasisty jako egzaminu kompetencyjnego i wydatków związanychz kształceniem uczniów w publicznych szkołach podstawowych oraz przedstawiono wyniki badań w tym zakresie co do publicznych szkół podstawowych w mieście na prawach powiatu. Badanie przeprowadzone przez autora w mieście na prawach powiatu, a zatem pomiędzy szkołami podstawowymi, dla których organem założycielskim jest jedna jednostka samorządu terytorialnego, wskazuje, iż mimo że pewne zależności można zaobserwować – co ciekawe mają one ujemny charakter – to nie są one statystycznie istotne. Nie istnieje zatem zależność pomiędzy wynikiem egzaminu szóstoklasisty a wysokością wydatków osobowych szkół podstawowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:25251

Language:

eng

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 3 (16)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information