Object structure
Title:

Taxation and its effect on foreign direct investments – the case of Romania

Title in english:

Wpływ opodatkowania na bezpośrednie inwestycje zagraniczne – przykład Rumunii

Creator:

Nistor, Ioan-Alin ; Păun, Dragoş

Subject and Keywords:

taxation ; revenues ; company income tax ; value added tax ; "blue collar" workers ; system podatkowy ; dochody ; podatek dochodowy od osób prawnych ; podatek od wartości dodanej ; bezpośrednie inwestycje zagraniczne

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 3 (16), s. 37-47

Abstrakt:

Artykuł przedstawia zależności między opodatkowaniem a bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi oraz staraniami regulatorów co do stworzenia odpowiedniego systemu podatkowego, który jednocześnie zachęci inwestorów i zwiększy dochody budżetowe. Celem omawianych badań jest weryfikacja, czy rozwój gospodarki danego kraju mierzony konsumpcją (wartość dochodu podatku od wartości dodanej – VAT) powoduje wzrost w bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Przy użyciu serii modeli regresji wielorakiej przetestowano wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na poziom dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i z tytułu podatku od wartości dodanej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 3 (16)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: