Object structure
Title:

Position of the Warsaw Stock Exchange compared to the LSE Group and CEESEG (the first decade of the 21st century – selected parameters)

Title in english:

Pozycja GPW na tle LSE Group oraz CEESEG (pierwsza dekada XXI wieku – wybrane parametry)

Creator:

Banaszczak-Soroka, Urszula

Subject and Keywords:

capilization ; turnover ; liquidity ; stock exchange ; kapitalizacja ; wartość obrotów ; wskaźnik płynności ; giełda papierów wartościowych

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 3 (16), s. 51-63

Abstrakt:

Początek XX wieku to czas zmian mających znaczący wpływ na giełdy wszystkich regionów świata. Inwestorów dotknęły dwie bessy – w 2001 i 2007 r., natomiast optymizmem natchnęła hossa z lat 2003-2007. Innym charakterystycznym trendem minionej dekady były liczne sojusze i przejęcia giełd, w tym powstanie Central and Eastern Europe Stock Echange Group (CEESEG), silnej grupy giełd skupionych wokół Wiednia, który zawsze był bezpośrednim konkurentem polskiej giełdy. Połączenie giełd z Wiednia, Pragi, Budapesztu i Ljubljany utrudniło batalię WSE o palmę pierwszeństwa w tej części Europy. Biorąc pod uwagę kilka mierników, jak kapitalizacja, wartość obrotów, wskaźnik płynności i koncentracja, należy stwierdzić, że pozycja WSE wobec CEESEG w badanym okresie nie uległa zasadniczej zmianie – giełda w Warszawie pozostaje w jej lekkim cieniu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 3 (16)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: