Object

Title: Przestrzenne zróżnicowanie obrotu nieruchomościami gruntowymi przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową w ujęciu województw

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information