Obiekt

Tytuł: Płeć, wiek i wykształcenie osób bezrobotnych jako determinany czasu poszukiwania pracy

Tytuł odmienny:

Gender, age and education of the unemployed as the determinants of job searching time

Autor:

Bieszk-Stolorz, Beata ; Markowicz, Iwona

Opis:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 74-86

Abstrakt:

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu płci, wieku i wykształcenia bezrobotnych na czas poszukiwania pracy. Ze względu na specyfikę badanego zjawiska, a szczególnie na występowanie danych uciętych, do identyfikacji determinant oraz do zbadania siły ich wpływu na czas do podjęcia pracy wykorzystano model proporcjonalnego hazardu Coxa. Do modelu oprócz zmiennych niezależnych włączono ich iloczyny (interakcje), które umożliwiły wyznaczenie wzajemnego oddziaływania badanych zmiennych. Badaniem objęto 20 846 osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie i wyrejestrowanych w roku 2010. Jeżeli wyrejestrowanie nastąpiło z powodu innego niż znalezienie pracy, to taką obserwację uznano za uciętą.

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2013

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:24267

Język:

pol

Powiązania:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji