Object

Title: O potrzebie powrotu do wychowawczo-opiekuńczego charakteru kurateli w postępowaniu wykonawczym

Title in english:

About the need to return to the educational and caring nature of guardianship in enforcement proceedings

Creator:

Kobes, Paweł

Contributor:

Buczko, Jerzy. Redakcja

Description:

Zeszyty Naukowe Collegium Witelona, nr 48(3)/2023, s. 45-53

Abstrakt:

Rola kuratora sądowego w postępowaniu wykonawczym jest kluczowa, ponieważ przepisy prawa wyznaczają mu zadania praktycznie we wszystkich instytucjach wchodzących w zakres wykonywania kar i środków karnych wobec przestępców. Tym samym kurator sądowy ma wpływ w znacznej mierze na efektywność wykonywania kar i środków karnych. Niestety w obowiązującym stanie prawnym kurator w postępowaniu wykonawczym pełni przede wszystkim funkcje kontrolne i informacyjne, a w bardzo ograniczonym zakresie realizuje funkcje opiekuńcze i resocjalizacyjne. Zatem istnieje konieczność stworzenia mechanizmów, dzięki którym kurator w postępowaniu z dorosłymi sprawcami przestępstw będzie w większym stopniu koncentrował się na działaniach opiekuńczo-wychowawczych. Przesunięcie akcentu na wychowawczy charakter pracy kuratora ze skazanym jest o tyle istotne, że ewolucja polityki kryminalnej zmierza w kierunku poszerzania znaczenia roli kuratora w postępowaniu wykonawczym poprzez rozbudowywanie katalogu jego zadań.

Publisher:

Wydawnictwo Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

Place of publication:

Legnica

Date:

2023

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.5604/01.3001.0054.4381 ; oai:dbc.wroc.pl:126218

Language:

pol

Relation:

Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ; Zeszyty Naukowe Collegium Witelona ; Zeszyty Naukowe Collegium Witelona, nr 48(3)/2023

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

Group publication title:

Zeszyty Naukowe Collegium Witelona

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information