Object structure
Title:

Wsparcie systemu państwowego ratownictwa medycznego w walce z COVID-19 przez lotnicze zespoły poszukiwawczo-ratownicze służby ASAR

Group publication title:

Zeszyty Naukowe Collegium Witelona

Title in english:

Support for the state emergency medical system in the fight against COVID -19 by airborne search and rescue teams of the ASAR service

Creator:

Czarnuszko, Aleksander ; Sadaj-Owczarek, Kamila

Contributor:

Buczko, Jerzy. Redakcja

Subject and Keywords:

pandemia COVID-19 ; Państwowe Ratownictwo Medyczne ; Lotnicze Zespoły Poszukiwawczo-Ratownicze ASAR

Description:

Zeszyty Naukowe Collegium Witelona, nr 48(3)/2023, s. 91-104

Abstrakt:

Pandemia COVID-19, która niewątpliwie odcisnęła ogromne piętno w świadomości społeczeństwa, spowodowała konieczność nieznanego dotąd wsparcia systemów ratownictwa medycznego zarówno w Polsce, jaki i na świecie. Państwowe Ratownictwo Medyczne w Polsce w czasie pandemii zasilane było prawnie możliwymi środkami wsparcia, w tym wsparciem przez Lotnicze Zespoły Poszukiwawczo-Ratownicze ASAR.

Publisher:

Wydawnictwo Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

Place of publication:

Legnica

Date:

2023

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.5604/01.3001.0054.4384

Language:

pol

Relation:

Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ; Zeszyty Naukowe Collegium Witelona ; Zeszyty Naukowe Collegium Witelona, nr 48(3)/2023

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

×

Citation

Citation style: