Object structure
Title:

System poszukiwania i ratownictwa lotniczego na terenie RP w morskiej strefie odpowiedzialności. Problemy i proponowane zmiany oraz kierunki rozwoju

Group publication title:

Zeszyty Naukowe Collegium Witelona

Title in english:

Air search and rescue system in the Republic of Poland within the maritime responsibility zone. Issues and proposed changes as well as directions for development

Creator:

Surzyn, Michał ; Sadaj-Owczarek, Kamila

Contributor:

Buczko, Jerzy. Redakcja

Subject and Keywords:

Państwowe Ratownictwo Medyczne ; Lotnicze Pogotowie Ratunkowe ; System ASAR ; System SAR ; System poszukiwania

Description:

Zeszyty Naukowe Collegium Witelona, nr 48(3)/2023, s. 105-116

Abstrakt:

W pracy opisano działanie służb współpracujących z Państwowym Ratownictwem Medycznym w aspekcie działających w kraju systemów poszukiwania związanych ze służbą ASAR oraz SAR. Współdziałanie służb w trakcie akcji poszukiwawczych stanowi niezwykle istotny element rokowniczy i ma niewątpliwie duży wpływ na przeżywalność poszkodowanych.

Publisher:

Wydawnictwo Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

Place of publication:

Legnica

Date:

2023

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.5604/01.3001.0054.4385

Language:

pol

Relation:

Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ; Zeszyty Naukowe Collegium Witelona ; Zeszyty Naukowe Collegium Witelona, nr 48(3)/2023

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

×

Citation

Citation style: