Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Przejawy kultu św. Jana Nepomucena na przykładzie Czech i Polski

Creator:

Marek, Aneta

Contributor:

Lesiów, Tomasz. Redaktor

Description:

Marek, A. (2023). Przejawy kultu św. Jana Nepomucena na przykładzie Czech i Polski. W: T. Lesiów (red.), Doskonalenie jakości usług przewodnickich w dobie pandemii (s. 393-411). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Abstrakt:

Kult św. Jana Nepomucena odgrywa znaczącą rolę w życiu duchowym i kulturowym mieszkańców wielu krajów, zwłaszcza Europy Środkowej. Kult ten przyjmował formy materialnego i niematerialnego dziedzictwa. Miał swoje odzwierciedlenie w wezwaniach kościołów, sprowadzanych relikwiach, zakładanych bractwach, wizerunkach ikonograficznych, modlitwach i zapisach nutowych pieśni i wielu innych aspektach. W artykule zaprezentowano sylwetkę św. Jana Nepomucena, którego kult osiągnął apogeum w XVIII i XIX w., zwłaszcza w Czechach, ale również w Polsce. Celem rozdziału jest ukazanie poszczególnych elementów kultu św. Jana Nepomucena w obu tych krajach. Na podstawie kwerendy literatury, badań terenowych i dostępności danych internetowych wybrano najbardziej istotne kwestie związane z propagowaniem kultu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2023.61.9.23 ; oai:dbc.wroc.pl:125722

Language:

pol

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information