Object

Title: Polsko-czeskie relacje w ujęciu społeczno-ekonomicznym

Creator:

Krawiec, Karolina

Contributor:

Drelich-Skulska, Bogusława. Redakcja ; Sobocińska, Magdalena. Redakcja

Description:

Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2023, s. 85-103

Abstrakt:

Rzeczpospolita Polska oraz Republika Czeska to dwa sąsiadujące ze sobą kraje, które łączą wspólna historia, tradycja, kultura oraz wartości. Bliskie położenie geograficzne przyczyniło się do wczesnego nawiązania stosunków politycznych oraz gospodarczych, trwających już od stuleci. Zacieśnienie relacji można zaobserwować po II wojnie światowej. Wtedy oba kraje próbowały sprostać trudom odbudowy zniszczeń po zakończonym konflikcie oraz wprowadzić standardy obowiązujące w państwach Europy Zachodniej. W 1991 roku z inicjatywy trzech państw: Polski, Węgier oraz Czechosłowacji powstała tak zwana Grupa Wyszehradzka. Zrzeszenie to działa do dziś i ma na celu wzmacnianie stabilności w Europie Środkowej. Polska i Czechy są dla siebie ważnymi partnerami handlowymi, gdyż dane statystyczne dotyczące eksportu, importu oraz bilansu handlowego obu państw wskazują na dobrą współpracę obu gospodarek. Celem opracowania jest przedstawienie relacji między Polską a Czechami w ujęciu makroekonomicznym na przestrzeni lat, jak również ukazanie wielu inicjatyw podejmowanych w ramach współpracy kulturowej, naukowej, obrony terytorialnej czy zabezpieczenia społecznego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2023.67.1.04 ; oai:dbc.wroc.pl:123613

Language:

pol

Relation:

Ekonomiczne, zarządcze i społeczno-kulturowe wymiary relacji polsko-czeskich

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information