Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Profesorowie i rektorzy wyższych uczelni związani z regionem kaliskim na przestrzeni wieków

Creator:

Matysiak, Andrzej

Contributor:

Lesiów, Tomasz. Redaktor

Description:

Matysiak, A. (2023). Profesorowie i rektorzy wyższych uczelni związani z regionem kaliskim na przestrzeni wieków. W: T. Lesiów (red.), Doskonalenie jakości usług przewodnickich w dobie pandemii (s. 354-373). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Abstrakt:

W rozdziale omawiono postacie powiązane lub wywodzące się z regionu kaliskiego, które są znane w Polsce i za granicą. Są to profesorowie szkół wyższych: uniwersytetów, akademii i politechnik. Ujęty okres badawczy obejmuje czas od XV wieku do współczesności. W celu osiągnięcia identyfikacji osób objętych badaniem posłużono się literaturą popularnonaukową, uniwersytecką, krajoznawczo-turystyczną, historyczną oraz ogólnodostępnymi stronami branżowymi w sieci. Ukazano, iż profesorowie ujęci w prezentacji byli wybitnymi postaciami nauki, dochodząc do godności rektorów wyższych uczelni w kraju i za granicą. Swoimi osiągnięciami wpłynęli na rozpoczęcie i rozwój dalszych badań w prowadzonych przez siebie dziedzinach naukowych. Często byli prekursorami w procesach badawczych dotyczących różnych dziedzin życia społecznego, politycznego, demograficznego i gospodarczego. Ich nazwiskami lub wprowadzonymi do nauki określeniami nazywa się metody hodowli pszczół, dziedziny naukowe, sposoby nauczania uniwersyteckiego oraz nauczanie początkowe dzieci we wczesnej nauce szkolnej. Do głównych postaci objętych badaniem należy zaliczyć: Mikołaja Peysera z Pyzdr, Jakuba Peysera z Pyzdr, Mikołaja z Kalisza, Grzegorza ze Stawiszyna, Marię Kunitz, Karola Malaperta, Aleksego Sylviusa, Jana Zamełkę, Teofila Ciesielskiego, Stanisława Wojciechowskiego, Alfonsa Parczewskiego oraz Mariana Falskiego. Dodatkowo omówiono sylwetki profesorów, którzy uzyskali tytuły honoris causa oraz tytuły honorowych obywateli miasta Kalisza, m.in. takich, jak: Tadeusz Kulisiewicz, Józef Garliński, Tadeusz Pisarski, Zdzisław Musielak, Theodor Meron.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2023.61.9.21 ; oai:dbc.wroc.pl:125720

Language:

pol

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information