Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Strategia innowacyjna tworzenia Przedsiębiorstwa 4.0 jako elementu transformacji cyfrowej – studium przypadku Orange

Title in english:

Innovation Strategy: Creating an Industry 4.0 as Part of Digital Transformation – Case Study in Orange

Creator:

Kisielnicki, Jerzy ; Misiak, Anna Maria

Contributor:

Dudycz, Helena. Redaktor ; Hernes, Marcin. Redaktor ; Pondel, Maciej. Redaktor ; Rot, Artur. Redaktor

Description:

Kisielnicki, J. i Misiak, A. M. (2023). Strategia innowacyjna tworzenia Przedsiębiorstwa 4.0 jako elementu transformacji cyfrowej – studium przypadku Orange. W: H. Dudycz, M. Hernes, M. Pondel, A. Rot (red.), Informatyka w zarządzaniu (s. 113-133). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Abstrakt:

Celem artykułu jest uzasadnienie tezy, iż obecny rozwój współczesnej technologii cyfrowej w postaci digitalizacji zarządzania może zapewnić na wszystkich szczeblach zarządzania realizację strategii innowacyjnej. Współczesna infrastruktura zarządzania poprzez zastosowanie narzędzi Przedsiębiorstwa 4.0 może pozwolić na realizację strategii proinnowacyjnej. W tym celu skoncentrowano się na problemach badawczych związanych z: 1) uzasadnieniem, iż obecne trendy rozwojowe transformacji cyfrowej są niezbędne do poprawy pozycji Polski na mapie innowacyjnych państw, 2) analizą tworzonych Przedsiębiorstw 4.0 i określenia ich roli w budowie innowacyjnej gospodarki państwa, a także 3) przedstawieniem strategii rozwoju przedsiębiorstwa Orange, jako wzorcowej organizacji poddanej transformacji w kierunku digitalizacji zarządzania, aby dzięki niej stać się przedsiębiorstwem innowacyjnym. Artykuł zakończony jest konkluzją, iż nowoczesna technologia cyfrowa jest koniecznym elementem realizacji współczesnej strategii innowacyjnej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2023.51.0.06 ; oai:dbc.wroc.pl:124007

Language:

pol

Relation:

Informatyka w zarządzaniu

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Publikacja udostępniona na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1062 ze zm.). Publikacja dostępna wyłącznie na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information