Object

Title: Strategie rozwoju przedsiębiorstw sektora budownictwa mieszkaniowego w Polsce w warunkach kryzys

Title in english:

Development Strategies of Polish Housing Sector Companies During the Economic Recession

Creator:

Strzelecka, Renata Halina

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 164, s. 138-148

Abstrakt:

Celem artykułu była próba zidentyfikowania determinant mających wpływ na wybory strategiczne firm deweloperskich w Polsce, a także przybliżenie strategii rozwoju stosowanych przez firmy tego sektora w okresach nieciągłości spowodowanych kryzysem. Starano się także wykazać, jak ważna dla przetrwania tego rynku jest identyfikacja czynników stymulujących rozwój sektora oraz szybkie ich uwzględnienie w strategiach. Działanie przedsiębiorstw rynku deweloperskiego w okresie bessy jest bardzo trudne, trudne są również wybory strategiczne firm, a reakcje przedsiębiorstw na zachodzące w otoczeniu zmiany obarczone dużym ryzykiem. Pomimo tych trudności są na tym rynku podmioty, które potrafią dostosować swoje działania do trudnej sytuacji i wdrożyć skuteczne strategie rozwoju.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119147

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 164 ; Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 7

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information