Object

Title: Identyfikacja i ocena strategii rynkowych deweloperów na wrocławskim rynku nieruchomości mieszkaniowych

Title in english:

Identification and assessment of market strategies of developers’ on property and housing market in Wrocław

Creator:

Kanak, Elżbieta

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 2 (19), s. 74-85

Abstrakt:

Dla rozwoju przedsiębiorstw deweloperskich niezbędne jest posiadanie właściwie sformułowanej strategii rozwoju, w tym też misji, celów, sposobów ich osiągania i kontroli. Badania empiryczne przeprowadzono wśród 37 wrocławskich przedsiębiorstw deweloperskich. Metody, które zastosowano, są następujące: pogłębiony wywiad bezpośredni, wywiad telefoniczny, obserwacja bezpośrednia. W świetle przeprowadzonych badań stwierdzono, że duże firmy deweloperskie, z rozbudowaną strukturą organizacyjną, formułują misję zdecydowanie częściej niż małe podmioty, mające ograniczoną skalę działania. Ponadto działania rynkowe wrocławskich deweloperów okazały się w większości spontaniczne, niewykazujące przemyślanych i usystematyzowanych zachowań. Obserwacja zachowań deweloperów dowodzi, że jedynie część firm, planując nowe inwestycje, wnikliwie analizuje rynek i preferencje nabywców, dostosowując swoją ofertę do bieżącej sytuacji na rynku, natomiast inne firmy bazują na intuicji lub powielają poprzednie, sprawdzone realizacje

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:26129

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 2 (19)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information