Object

Title: Efektywność aktywnej polityki rynku pracy (ALMP w Polsce w latach 2005-2009

Title in english:

Efficiency of the Active Labour Market Policy (ALMP)in Poland during the 2005-2009 Period

Creator:

Rękas, Magdalena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 2, s. 163-175

Abstrakt:

Artykuł obejmie analizę jednego z komponentów modelu flexicurity, tj. aktywnej polityki rynku pracy, którego znaczenie zwiększa się w obliczu walki z kolejną falą wzrostu bezrobocia w wielu krajach unijnych. Tylko w 2010 r. Polska wydała na przeciwdziałanie bezrobociu prawie 17 mld zł. Warto poddać ocenie efekty tych wydatków dla sytuacji na rynku pracy. Celami artykułu są przeprowadzenie analizy efektywności aktywnej polityki rynku pracy (ALMP) w Polsce w latach 2005-2009 oraz próba oceny stosowanych mierników. Ocen efektywności ALMP przeprowadzona będzie zgodnie z metodologią stosowaną w Polsce, tj. na dwóch płaszczyznach - efektywności zatrudnieniowej i efektywności kosztowej. W końcowej części opracowania podjęta zostanie próba wskazania pożądanych zmian w analizowanym obszarze.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118274

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 2 ; Ekonomia T. 2

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information