Object structure
Title:

Rola handlu wewnętrznego w gospodarce narodowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Role of the Domestic Trade in the National Economy

Creator:

Wrzesińska, Joanna

Subject and Keywords:

handel wewnętrzny ; gospodarka narodowa ; produkt narodowy brutto

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 2, s. 457-468

Abstrakt:

Artykuł przedstawia wpływ handlu wewnętrznego na rozwój polskiej gospodarki. Badania obejmują lata 1990-2009. Analizie została poddana dynamika produktu krajowego brutto, struktura sprzedaży towarów, wielkość i struktura nakładów inwestycyjnych, poziom zatrudnienia i wpływ kapitału zagranicznego na rozwój badanego sektora. Przedstawiono także wpływ rozwoju międzynarodowych sieci handlowych na przemiany jakościowe polskiego rynku wewnętrznego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 2 ; Ekonomia T. 2

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: