Object structure
Title:

Demografia MŚP w latach 2005-2009 w wybranych gminach na podstawie danych z ewidencji działalności gospodarczej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

SME Demography in 2005-2009 in Selected Communes, Based on Data from Registers of Economic Activity

Creator:

Rakowska, Joanna

Subject and Keywords:

małe i średnie przedsiębiorstwa ; demografia MŚP

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 2, s. 141-153

Abstrakt:

Uzyskanie rzetelnych statystyk dotyczących sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ich poprawna interpretacja, monitorowanie zmian zachodzących w tym sektorze oraz definiowanie ich przyczyn są niezbędne do określenia optymalnych kierunków wsparcia MŚP, opracowania instrumentów pomocowych dla tego sektora oraz ewaluacji ich efektów i efektywności. Artykuł prezentuje wyniki analizy zmian demografii MŚP na podstawie miar zaproponowanych przez autorkę: stopy przyrostu populacji, współczynników rejestracji, wyrejestrowań i przetrwania MŚP oraz udziału kobiet w zakładaniu nowych MŚP w latach 2005-2009 w wybranych 10 gminach województwa mazowieckiego, na podstawie danych pierwotnych z ewidencji działalności gospodarczej oraz danych wtórnych GUS. Uzyskane wyniki badań ilościowych poddano weryfikacji na podstawie wyników badań jakościowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 2 ; Ekonomia T. 2

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: