Object

Title: Samorząd rolniczy w procesie transferu wiedzy i doradztwa na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich

Title in english:

Agricultural self-government in the process of transferring knowledge and advice for agriculture and rural areas

Creator:

Walenia, Alina

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2022; vol. 66, nr 1, s. 134-150

Abstrakt:

System Wiedzy i Innowacji Rolniczych Unii Europejskiej (AKIS) można zdefiniować jako sieć instytutów badawczych, ośrodków doradztwa, szkół rolniczych i pozostałych organizacji pozarządowych, zaangażowanych w pomoc rolnikom w podnoszeniu innowacyjności ich gospodarstw i rozwiązywaniu nowych problemów gospodarczych. Wśród wielu bardzo istotnych zadań izb rolniczych należy wymienić zadania o charakterze doradczym i informacyjnym w zakresie działalności rolniczej, wiejskiego gospodarstwa domowego i uzyskiwania przez rolników dodatkowych dochodów. Zadania o charakterze informacyjnym dotyczą gromadzenia i przetwarzania informacji gospodarczej, która ma służyć producentom i innym podmiotom gospodarczym. Celem artykułu jest ocena działalności izb rolniczych na rzecz transferu wiedzy i doradztwa dla rolnictwa i obszarów wiejskich. Analizie poddana została działalność izb rolniczych dotycząca wsparcia w zakresie pozyskiwania przez beneficjentów z poszczególnych regionów środków UE wdrażanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Zastosowane metody badawcze to analiza aktów prawnych, przegląd literatury oraz wnioskowanie. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że istnieje powiązanie pomiędzy zakresem działalności izby rolniczej a wskaźnikiem absorpcji środków UE w poszczególnych regionach.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2022

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2022.1.09 ; oai:dbc.wroc.pl:115289

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2022; vol. 66, nr 1

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information