Object

Title: Implementacja lean management w organizacji w aspekcie prakseologicznej oceny sprawności działania

Title in english:

Implementation of lean management in the organization in the aspect of praxeological performance assessment

Creator:

Dudojć, Dariusz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2022; vol. 66, nr 1, s. 30-46

Abstrakt:

Celem artykułu jest sformułowanie odpowiedzi na pytanie: czy prakseologiczna ocena sprawności działania może stanowić utylitarną ocenę efektów działań doskonalących w ramach implementacji podejścia lean management? Autor przeprowadził przegląd literatury źródłowej z obszaru podejścia lean management, koncentrując się na metodach identyfikacji oraz oszacowania marnotrawstwa występującego w procesach stanowiących ocenę dla podejmowanych działań doskonalących. Powyższe rekomendacje miar zostały zestawione z prakseologiczną miarą sprawności działania. W efekcie uzyskano rekomendację dla zasadności stosowania oceny działań implementujących lean management w procesach z wykorzystaniem prakseologicznej metody miary sprawności działania procesu w podejściu zarówno ex ante, jak i ex post.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2022

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2022.1.03 ; oai:dbc.wroc.pl:115283

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2022; vol. 66, nr 1

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information