Object

Title: Miejsce publicznego doradztwa rolniczego Polski w Systemie Wiedzy i Innowacji Rolniczych Unii Europejskiej

Title in english:

The place of public agricultural consultancy in Poland within the EU Agricultural Knowledge and Innovation System

Creator:

Walenia, Alina

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2021; vol. 65, nr 3, s. 97-111

Abstrakt:

System Wiedzy i Innowacji Rolniczych Unii Europejskiej (AKIS) można zdefiniować jako sieć instytutów badawczych, ośrodków doradztwa, szkół rolniczych i pozostałych organizacji pozarządowych zaangażowanych w pomoc rolnikom w podnoszeniu innowacyjności ich gospodarstw i rozwiązywaniu nowych problemów gospodarczych. W państwach członkowskich UE można zauważyć wiele podobieństw w spójności AKIS. W większości krajów sektor publiczny (na poziomach krajowym, regionalnym i lokalnym) był reprezentowany w AKIS jako dostawca informacji, wsparcia finansowego, a także usług doradczych. W artykule przedstawiono cechy krajowych AKIS w wybranych państwach członkowskich UE (Belgia, Francja, Irlandia, Niemcy, Portugalia). Głównym celem artykułu była ocena publicznego doradztwa rolniczego oferowanego przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego w Polsce w kontekście zasad funkcjonowania systemu AKIS w poszczególnych państwach członkowskich UE.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2021

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2021.3.09 ; oai:dbc.wroc.pl:111232

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2021; vol. 65, nr 3

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information