Object

Title: Polityka imigracyjna Unii Europejskiej jako odpowiedź na wyzwania dla bezpieczeństwa wewnętrznego

Title in english:

The EU immigration policy as the answer to challenge for the internal security

Creator:

Godlewska, Justyna

Description:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2011, Nr 1 (3), s. 161-173

Abstrakt:

Celem artykułu jest próba naszkicowania powiązań pomiędzy wspólnotową polityką imigracyjną a bezpieczeństwem wewnętrznym Unii Europejskiej. W szczególności podjęto w nim takie wątki jak: obecny stopień rozwoju wspólnej polityki imigracyjnej UE; problematyka migracyjna w strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE; instrumenty wspólnotowej polityki imigracyjnej w służbie polityki bezpieczeństwa UE; włączenie zagadnień migracyjnych do polityki zagranicznej UE. Główną tezą, do której odnosi się autorka, jest twierdzenie o wzrastającym stopniu uzewnętrznienia (externalization) wspólnotowej polityki imigracyjnej. Oznacza to wzrost znaczenia instrumentów nakierowanych na zapewnianie bezpieczeństwa migracyjnego poprzez eksternalizację ryzyka związanego z imigracją oraz włączenie problematyki imigracyjnej do obszarów współpracy z państwami trzecimi.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:62735

Language:

pol

Relation:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2011, Nr 1 (3) ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 209

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information