Object structure

Title:

Bezpieczeństwo uczestników przedsięwzięć zbiorowego inwestowania działających w Unii Europejskiej

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Safety of participants of collective investments of European open funds (UCITS)

Creator:

Szapiel, Jolanta

Subject and Keywords:

przedsięwzięcia zbiorowego inwestowania ; instytucje ; bezpieczeństwo finansowe ; ochrona uczestników funduszy inwestycyjnych ; collective investment undertakings ; institutions ; financial safety ; protection of investment funds participants

Description:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2011, Nr 1 (3), s. 113-130

Abstrakt:

W opracowaniu zajęto się problemem bezpieczeństwa finansowego, w szczególności zaś bezpieczeństwa uczestników europejskich funduszy otwartych (UCITS). Uzasadnieniem podjęcia tego problemu jest coraz większe znaczenie funduszy UCITS na jednolitym rynku kapitałowym. W pierwszej kolejności omówiono ujęcie nowej ekonomii instytucjonalnej dotyczące roli oraz miejsca rynku i państwa w kształtowaniu bezpieczeństwa w transakcjach między inwestorami i pośrednikami inwestycyjnymi. Następnie przedstawiono instytucje składające się na otoczenie instytucjonalne europejskiego rynku funduszy UCITS. Podkreślono zwłaszcza rolę ustawodawcy UE w tworzeniu i wzmacnianiu bezpieczeństwa uczestników funduszy UCITS. W dalszej kolejności zwrócono uwagę na podejście polskiego legislatora w zakresie budowania i utrwalania bezpieczeństwa posiadaczy jednostek uczestnictwa w kontekście jego wpływu na aktywność i konkurencyjność branży funduszy UCITS w Polsce.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

czasopismo

Language:

pol

Relation:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2011, Nr 1 (3)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu