Object

Title: Jakość życia mieszkańców Polski według województw w latach 2000-2009

Title in english:

Quality of life of inhabitants of Poland by voivodeships in the years 2000-2009

Creator:

Wolańska, Wioletta

Description:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2011, Nr 1 (3), s. 131-147

Abstrakt:

Obserwowane w Polsce przekształcenia systemowe wynikające z dążenia do budowy społeczeństwa obywatelskiego stwarzają nowe wyzwania i wymagają intensywnego rozwoju samorządów terytorialnych na wszystkich poziomach podziału administracyjnego. W wyniku wieloletniej, scentralizowanej polityki społeczno-ekonomicznej poszczególne regiony kraju charakteryzują się dużym zróżnicowaniem i borykają się nierzadko z odmiennymi problemami. Przed władzami lokalnymi stoją więc ważne zadania, związane z odpowiednią diagnozą i określeniem właściwej strategii rozwoju. Celem artykułu jest identyfikacja najistotniejszych czynników kształtujących jakość życia mieszkańców województw Polski oraz ocena jej zróżnicowania na przestrzeni lat 2000-2009 w wyróżnionych podzbiorowościach. Ocena ta została dokonana na podstawie subiektywnych opinii pochodzących z ogólnopolskiego badania „Diagnoza Społeczna”.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:62733

Language:

pol

Relation:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2011, Nr 1 (3) ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 209

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information