Object

Title: Wydatki gmin z tytułu dopłat do pobytu mieszkańców w zbiorowych gospodarstwach domowych a zmiany demograficzne

Title in english:

Municipal expenses of subsidies for collective households of the elderly members vs. demographical changes

Creator:

Bobrowska, Agnieszka ; Maciejasz-Świątkiewicz, Marta

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2016, Nr 3 (28), s. 9-26

Abstrakt:

Niniejszy artykuł dotyczy analizy sytuacji na rynku usług opiekuńczych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST), a szczególnie finansowych konsekwencji starzenia się społeczeństwa, które przejawiają się m.in. w rosnących wydatkach gmin na opłatę pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej (DPS). Domy pomocy społecznej stanowią szczególny rodzaj zbiorowych gospodarstw domowych, których mieszkańcami mogą być osoby starsze. Z obserwacji zachodzących procesów demograficznych wynika, że liczba osób starszych, w tym również tych wymagających stacjonarnej opieki długoterminowej, będzie rosła. Oznaczać to może zwiększone obciążenie finansowe jednostek powołujących do życia zbiorowe gospodarstwa domowe. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie zależności pomiędzy obserwowanymi zmianami demograficznymi a zmianami w wydatkach JST na pomoc społeczną, które obejmują również wydatki z tytułu dopłat do pobytu mieszkańców w DPS. W opracowaniu ustalono, że czynnikami, które pozostają w związku z poziomem wydatków gmin na opłacenie pobytu w DPS, są wysokość świadczeń emerytalnych i liczba osób starszych. Na podstawie analizy danych historycznych i tworzącego się trendu dotyczącego wydatków gmin na dopłaty w DPS ustalono, że w kolejnych latach należy się spodziewać dalszego wzrostu tych wydatków

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:37567

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2016, Nr 3 (28)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information