Object

Title: Przestrzenne zróżnicowanie kosztów funkcjonowania domów pomocy społecznej w Polsce w 2016 roku

Title in english:

Spatial differentiation of operating costs of social welfare houses in Poland in 2016

Creator:

Bobrowska, Agnieszka

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2017, Nr 3 (32), s. 28-39

Abstrakt:

Celem artykułu było wykazanie zróżnicowania poziomu kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej (DPS) w Polsce w 2016 r. Wartość współczynnika zmienności (12,9%) potwierdziła, że DPS w Polsce różnią się ze względu na poziom kosztów utrzymania ich mieszkańców. Dalsza analiza dotyczyła korelacji pomiędzy kosztami w DPS i zmiennymi opisującymi poziom rozwoju gospodarczego danego regionu. Uzyskane wyniki pozwoliły na stwierdzenie, że wyższemu poziomowi PKB odpowiadały wyższe koszty w DPS. Zestawienie kosztów utrzymania w DPS z poziomem przeciętnych emerytur w poszczególnych województwach wykazało, że osoby starsze nie są w stanie pokryć nawet połowy kosztów pobytu. Oznacza to, że ostatecznie gminy muszą ponosić coraz większe wydatki, dopłacając do pobytu mieszkańców w DPS. Sytuacja ta będzie się pogarszać ze względu na wzrost liczby osób starszych. Należy podjąć działania zmierzające do zmiany sposobu finansowania pobytu w domach pomocy społecznej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:40139

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2017, Nr 3 (32)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information