Object

Title: Finansowanie rozwoju jako wyzwanie strategiczne w zarządzaniu klastrami

Title in english:

Development financing as a strategic challenge for cluster management

Creator:

Bembenek, Bogusław

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2017, Nr 3 (32), s. 9-27

Abstrakt:

Artykuł składa się z dwóch części, w których scharakteryzowano finansowe uwarunkowania rozwoju klastrów w Polsce oraz aktywność ich koordynatorów w zakresie zarządzania zasobami finansowymi. Fundamentem rozważań teoretyczno-pragmatycznych były wyniki analizy literatury naukowej i danych zastanych, dotyczące problemu badawczego (metoda desk research). Finansowanie rozwoju stanowi wciąż aktualne wyzwanie strategiczne, z którym zmagają się koordynatorzy klastrów. Prowadząc liczne działania na rzecz trwałego rozwoju klastrów, korzystają z finansowania publicznego (otwartego i czasowego) oraz prywatnego. System finansowania aktywności klastrowej zmienia się wraz z fazą cyklu życia klastrów. Pożądanym sposobem finansowania klastrów jest wykształcenie modelu samofinansowania, adekwatnego do specyfiki danego klastra, opartego m.in. na środkach jego członków lub efektach klastrowej działalności gospodarczej. Model ten jest promowany przez władze publiczne

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:40117

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2017, Nr 3 (32)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information