Object

Title: Wpływ cech socjodemograficznych na wyniki modelowania ścieżkowego zjawisk satysfakcji i lojalności klientów

Title in english:

Influence of the socio-demographic factors on the results of the path relation models in the areas of customer satisfaction and loyalty

Creator:

Skowron, Łukasz

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2017, Nr 4 (58), s. 22-36

Abstrakt:

Tematem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: jak zmieniają się wyniki modelowania ścieżkowego w obszarze analizy zagadnień satysfakcji i lojalności klientów wraz ze zmianą cech socjodemograficznych respondentów? Autor przeprowadził analizę ścieżkową omawianych zjawisk marketingowych przy wykorzystaniu metody PLS w jednym okresie sprawozdawczym w perspektywie dwóch sektorów gospodarczych (lubelskie centra handlowe oraz banki) na próbach zróżnicowanych pod względem cech socjodemograficznych. Dzięki przeprowadzonym pomiarom możliwe było wykazanie, czy brane pod uwagę cechy respondentów mają istotny wpływ na uzyskiwane wyniki modelowania ścieżkowego. Pozwoliło to na sprecyzowanie rekomendacji co do doboru prób badawczych w analizie modelowania ścieżkowego prowadzonego w kilku następujących po sobie okresach sprawozdawczych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:40217

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2017, Nr 4 (58)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information