Object

Title: Problem pozytywnej dyskryminacji unijnego sektora MŚP w sferze zamówień publicznych w świetle prawa wtórnego UE

Title in english:

The problem of positive discrimination of the EU SME sector in the area of public procurement in the light of the EU secondary legislation

Creator:

Ząbkowicz, Jerzy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 493, s. 131-149

Abstrakt:

Jednym z celów dokonanej w 2014 r. nowelizacji pakietu dyrektyw z 2004 r. w sprawie zamówień publicznych było zwiększenie udziału sektora MŚP w unijnych procedurach przetargów publicznych. Nowe regulacje miały w tym względzie stanowić odpowiedź na rodzącą się silną tendencję publicznych nabywców do agregacji zamówień w celu uzyskania ekonomii skali – połączoną z trwającą dominacją podmiotów zasiedziałych. W ocenie unijnego prawodawcy groziło to znacznym ograniczeniem dostępu sektora MŚP do rynku zamówień publicznych. Przeciwdziałając temu, wprowadzono m.in. instrumenty służące obniżaniu progu dostępności do zamówień publicznych poprzez dzielenie dużych zamówień na części. W artykule przedstawiono proces modyfikacji podejścia instytucji unijnych do kwestii udziału sektora MŚP w rynku zamówień publicznych. Ma on stanowić przyczynek do rozważań nad problemem praktycznej skuteczności przepisów dotyczących podziału zamówień publicznych na części

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.493.10 ; oai:dbc.wroc.pl:39582

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 493 ; Instytucje w teorii i praktyce

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

This page uses 'cookies'. More information