Object structure
Title:

Teorie i modele ekonomiczne w polityce konkurencji dotyczącej porozumień wertykalnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Economic theories and models in competition policy regarding vertical agreements

Creator:

Jurczyk, Zbigniew

Subject and Keywords:

ekonomizacja prawa konkurencji ; porozumienia wertykalne ; wertykalne graniczenia ; modele i szkoły polityki konkurencji ; economization of competition law ; vertical agreements ; vertical restraints ; competition policy models and schools

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 493, s. 100-116

Abstrakt:

Ekonomizacja prawa antymonopolowego w sposób istotny zmieniła ocenę szkodliwości porozumień wertykalnych. Analiza ekonomicznych aspektów porozumień wertykalnych w analizie antymonopolowej pozwala bowiem ujawnić ich prokonkurencyjne skutki i korzyści, których beneficjentami są konsumenci. Podstawowym instrumentem tej ekonomizacji jest sięganie przez organy antymonopolowe do określonych modeli ekonomicznych oraz teorii, które mogą być przez nie wykorzystane w praktycznej działalności. W ramach prezentowanego opracowania autor w sposób syntetyczny przedstawia rolę i wpływ tych modeli oraz szkół ekonomii na stosowanie prawa konkurencji w kontekście porozumień wertykalnych. Prezentując kolejne teorie i szkoły ekonomiczne, które zajmują lub zajmowały się polityką konkurencji, autor podkreśla, iż wpływ ten miał charakter mniej lub bardziej bezpośredni. Niektóre z nich pozostają na poziomie ogólnych zasad i aksjologii polityki konkurencji, inne wręcz odwrotnie – wytyczają konkretne kryteria ewaluacji oraz pokazują, jak stosowanie tych kryteriów zmienia obraz antykonkurencyjnych praktyk, czyli dlaczego porozumienia wertykalne wcześniej uznawane za antykonkurencyjne w rzeczywistości takimi nie są

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.493.08

Language:

pol

Relation:

Instytucje w teorii i praktyce ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 493

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: