Object

Title: Zastosowanie wskaźnika syntetycznego do oceny wpływu makrootoczenia na MŚP

Title in english:

Use of synthetic indicator for the assessment of impact of macro-economic development on SME’s

Creator:

Misztal, Anna

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2017, Nr 1 (30), s. 54-63

Abstrakt:

Niniejszy artykuł jest poświęcony analizie wpływu sytuacji makrogospodarczej w Polsce na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2004-2015. Punktem wyjścia rozważań jest omówienie zagadnień teoretycznych związanych z wpływem makrootoczenia na rozwój przedsiębiorstw oraz przedstawienie podstawowych wskaźników dotyczących oceny funkcjonowania badanej grupy podmiotów gospodarczych. W celu realizacji problemu badawczego skonstruowano syntetyczne wskaźniki rozwoju gospodarczego oraz wskaźniki rozwoju małych i średnich podmiotów gospodarczych w Polsce. Następnie zbadano zależność korelacyjną z wykorzystaniem wskaźnika korelacji liniowej Pearsona oraz zależność przyczynowo-skutkową z wykorzystaniem statystycznej analizy regresji. Wyniki przeprowadzonego badania dowiodły, iż rozwój małych i średnich przedsiębiorstw jest silnie uzależniony od ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:38338

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2017, Nr 1 (30)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information