Object

Title: Informacja a priori w ocenie jakości modeli TAM na przykładzie platformy Moodle

Title in english:

A priori information in the assessment of TAM quality models on the example of Moodle platform

Creator:

Sagan, Adam ; Grabowski, Mariusz

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2016, Nr 3 (53), s. 21-31

Abstrakt:

Artykuł jest poświęcony roli informacji wnoszonej na podstawie metaanalizy w ocenie dopasowania i trafności predykcyjnej modeli akceptacji technologii (Technology Acceptance Model − TAM). Ten rodzaj modeli jest szczególnie wykorzystywany do analizy postaw i zachowań użytkowników wobec nowych technologii. W ich budowie stosowane są zarówno modele strukturalne ze zmiennymi ukrytymi (SEM), jak również predykcyjne modele ścieżkowe, w których parametry są szacowane na podstawie metody cząstkowych najmniejszych kwadratów (PLS-PM). Celem artykułu jest ocena roli informacji wnoszonej (subiektywnej wiedzy badacza i wyników przeszłych badań) na stabilność oszacowania parametrów modelu akceptacji technologii TAM i na dopasowanie modelu. Wykorzystanie informacji uprzedniej o rozkładach parametrów i wartościach punktowych oszacowań pozwala na poprawne określenie punktów startowych procesu estymacji oraz jest istotnym warunkiem budowy modelu w podejściach bayesowskich. W procesie modelowania zostały porównane modele zbudowane wyłącznie na podstawie danych (bez uwzględnienia informacji uprzedniej) z modelami wykorzystującymi subiektywną wiedzę badacza (estymowanymi w podejściu klasycznym i bayesowskim)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:36362

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2016, Nr 3 (53)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information