Obiekt

Tytuł: Mincer model, pseudo rate of return to tertiary education, dynamic analysis

Tytuł odmienny:

Badanie dynamiki wpływu wyższego wykształcenia na poziom wynagrodzeń

Autor:

Król, Anna

Opis:

Ekonometria = Econometrcis, 2014, Nr 1 (43), s. 60-73

Abstrakt:

Niniejszy artykuł koncentruje się na badaniu dynamiki wpływu wyższego wykształcenia na poziom wynagrodzeń za pomocą modelu Mincera. Przeprowadzona analiza pozwoliła na wyznaczenie tendencji zmian w czasie tzw. pseudostopy zwrotu z inwestycji w edukację wyższą w Polsce i w Niemczech w ostatnim dziesięcioleciu (na podstawie danych pochodzących z polskiej Diagnozy Społecznej oraz niemieckiego badania panelowego SOEP). Ponadto uzyskane wyniki dostarczają wiedzy o dynamice wpływu różnorodnych czynników (takich jak: płeć, lokalizacja, rodzaj wykonywanej pracy) na wynagrodzenia. Rozwój i modernizacja edukacji na poziomie wyższym jest jednym z priorytetów polityki Unii Europejskiej od czasu podpisania Deklaracji Sorbońskiej w roku 1998. Znacząca część postulowanych reform wymaga wprowadzenia zmian w obszarze finansowania uczelni wyższych, a w szczególności odejścia od scentralizowanego finansowania zorientowanego na zasoby w kierunku zdecentralizowanego finansowania zorientowanego na wyniki. W tym kontekście kluczowym zagadnieniem staje się mierzenie efektywności i skuteczności szkolnictwa wyższego w różnych jego aspektach, w tym również w obszarze edukacji

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2014

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/ekt.2014.1.05 ; oai:dbc.wroc.pl:25584

Język:

eng

Powiązania:

Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 1 (43)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji