Object

Title: Rozwój wirtualnych systemów monetarnych

Title in english:

Development of virtual currency schemes

Creator:

Mackiewicz, Piotr ; Musiał, Marta

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2014, Nr 1 (18), s. 132-141

Abstrakt:

Na całym świecie toczy się ożywiona dyskusja wokół nowego tworu, jakim są wirtualne systemy monetarne. Powstają pytania: czym różnią się od systemów, jakie znamy, czy waluty przez nie kreowane mają jakąkolwiek realną wartość i wreszcie czy nie zagrażająone w żaden sposób współczesnym, konwencjonalnym systemom monetarnym i gospodarce światowej w ogóle? O tym, jak ważnym elementem finansów stały się wirtualne systemy monetarne, świadczy zainteresowanie nimi m.in. Europejskiego Banku Centralnego czy Systemu Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie szans i zagrożeń wynikających z rozwoju wirtualnych systemów monetarnych. Artykuł zawiera krótką historię pieniądza ukazującą powstanie wirtualnych walut oraz omawia klasyfikację wirtualnych systemów monetarnych, która jest istotna dla przeanalizowania kierunku rozwoju owych systemów, a także jego szans i zagrożeń

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:25282

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2014, Nr 1 (18)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Edition name Date
Rozwój wirtualnych systemów monetarnych Mar 15, 2022

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information