Object structure
Title:

Weryfikacja zastosowania metody porządkowania liniowego Hellewiga w kontekście doboru spółek do portfela. Analiza w latach 2000-2010

Title in english:

Verification of the application of the Hellwig linear arrangement method in the context of stock selection. Analysis between 2001 and 2010

Creator:

Węgrzyn, Tomasz

Subject and Keywords:

wskaźniki finansowe ; konstrukcja portfela ; syntetyczny miernik rozwoju ; financial ratios ; portfolio construction ; synthetic measure of development

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2014, Nr 1 (18), s. 87-97

Abstrakt:

Celem artykułu jest ocena, czy w kontekście doboru do portfela spółki powinny być oceniane na podstawie dynamiki wskaźników finansowych czy na podstawie zarówno wartości nominalnych wskaźników finansowych, jak i ich dynamik. Portfele są oceniane na podstawie wyników inwestycyjnych. Spółki są dobierane do portfeli kwantylowych na podstawie pozycji w rankingu konstruowanym na podstawie wybranych wskaźników finansowych (wartości nominalnych lub/oraz ich dynamik). W rezultacie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że najlepsze dwa portfele zostały wskazane na podstawie rankingu skonstruowanego z wykorzystaniem wartości nominalnych wskaźników finansowych oraz ich dynamik

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nof.2014.1.08

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2014, Nr 1 (18)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: