Object

Title: Kryteria warunkujące konkurencyjność umów dodatkowych dotyczących poważnych zachorowań oferowanych w ramach indywidualnych ubezpieczeń na życie

Title in english:

Benchmarks for competitiveness of additional critical illnesses contracts offered in the individual life insurance policies

Creator:

Jędrzejewska-Wnuk, Agnieszka

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 1 (14), s. 144-162

Abstrakt:

Na polskim rynku indywidualnych ubezpieczeń na życie istnieje znaczna liczba umów dodatkowych dotyczących poważnych zachorowań. Umowy te charakteryzują się złożonością, na ich konkurencyjność ma bowiem wpływ co najmniej kilkanaście cech, co może stwarzać trudności w ich porównaniu i ostatecznym wyborze najatrakcyjniejszej oferty. W artykule przybliżono główne cechy jakościowe charakteryzujące umowy dodatkowe poważnych zachorowań zaliczane do grupy piątej działu pierwszego ubezpieczeń indywidualnych. Cechy te można uznać za kryteria wpływające na konkurencyjność danej umowy dodatkowej. W celu ich zaprezentowania dokonano analizy porównawczej ofert wybranych towarzystw ubezpieczeń na życie. Ponadto w osobnej części artykułu porównano wybrane oferty ubezpieczeń dotyczących poważnych zachorowań pod względem wysokości składki, która stanowi kryterium o znaczeniu szczególnym z punktu widzenia decyzji klienta dotyczącej zakupu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:24440

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 1 (14)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information