Object structure
Title:

Wpływ uwarunkowań demograficznych na realizację zadań rozbudowy infrastruktury działu IT uczelni (funkcjonującej na terenie województwa opolskiego)

Title in english:

Influence of demographic factors on infrastructure development tasks for universities IT departments (functioning in Opole Voivodeship)

Creator:

Pieczonka, Jacek

Subject and Keywords:

uczelnia ; demografia ; analiza finansowa i ekonomiczna ; university ; demographics ; financial and economic analysis

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 1 (14), s. 89-105

Abstrakt:

Celem artykułu jest zaprezentowanie sytuacji demograficznej województwa opolskiego, prognoz i scenariusza demograficznego oraz ich wpływu na ocenę finansową i ekonomiczną projektu inwestycyjnego i innowacyjnego uczelni. Z przedstawionych badań wynika, że w województwie opolskim wystąpi negatywny scenariusz demograficzny, co przyczyni się do ograniczenia popytu na usługi oświatowe, szkolnictwa wyższego i wpływać będzie bezpośrednio na sytuację placówek oświatowych różnego szczebla i uczelni wyższych. Sytuacja i przyszłość demograficzna ludności województwa opolskiego przedstawiona w prognozie i scenariuszu demograficznym może stanowić znaczący czynnik wpływający na niestety negatywną ocenę długoletnich projektów inwestycyjnych, w tym innowacyjnych, placówek oświatowych i uczelni

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 1 (14)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: