Object

Title: Rola uniwersytetów trzeciego wieku w aktywnym starzeniu się

Title in english:

Universities of the third age and their role in the active aging process

Creator:

Hasińska, Zofia ; Tracz, Ewa

Description:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2013, Nr 1 (7), s. 91-102

Abstrakt:

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań na temat kształcenia ustawicznego osób starszych w uniwersytetach trzeciego wieku. Celem badań było dokonanie oceny form i metod oraz efektów działania tych instytucji w kontekście wpływu na aktywność w wieku starszym. Jako studium przypadku posłużył Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Instytucja ta proponuje seniorom różne formy aktywności fizycznej, umysłowej i społecznej. Poprzez zdobywanie wiedzy z różnych dziedzin, kształtowanie przydatnych umiejętności, zajęcia ruchowe, rozwijanie zainteresowań oraz nawiązywanie kontaktów społecznych seniorzy mają tutaj możliwości wszechstronnego rozwoju. Jednocześnie sylwetkę słuchacza UTW wyróżnia wiele pozytywnych cech osobowych oraz postaw i zachowań sprzyjających aktywnemu starzeniu się. (abstrakt oryginalny)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:24426

Language:

pol

Relation:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2013, Nr 1 (7)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Group publication title:

Nauki Społeczne

Format:

application/pdf

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information