Object

Title: Wykorzystanie dynamicznych modeli liniowych w estymacji pośredniej

Title in english:

Application of dynamic linear models in indirect estimation

Creator:

Wilak, Kamil

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 126-138

Abstrakt:

W artykule przedstawiono metodę estymacji wykorzystującą dynamiczne modele liniowe, następnie zastosowano ją do szacowania stopy bezrobocia. Podjęto także próbę oceny tego podejścia pod kątem jakości oszacowań. W tym celu przeprowadzono badanie symulacyjne, którego zadaniem jest porównanie estymatorów bazujących na dynamicznym modelu liniowym z estymatorami bezpośrednimi. Wyniki tych badań pokazują, że zastosowanie dynamicznych modeli liniowych może w dużym stopniu obniżyć wariancję estymatorów bezpośrednich, zwiększając tym samym precyzję oszacowania.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:24272

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

This page uses 'cookies'. More information