Object

Title: Zrównoważone zarządzanie projektami. Krytyczny przegląd literatury

Title in english:

Sustainable Project Management. A Critical Literature Review

Creator:

Ćwikła, Małgorzata

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 5, s. 87-100

Abstrakt:

Artykuł w formie krytycznego przeglądu literatury pokazuje ewolucję dyskusji naukowej na temat zrównoważonego zarządzania projektami. Na podstawie 129 anglojęzycznych artykułów naukowych przeprowadzono analizę opisową i tematyczną tego trendu, który wzbudza duże zainteresowanie badaczy. W ten sposób wyodrębniono dominujące narracje dotyczące prób określenia definicji i zakresu zrównoważonego zarządzania projektami, szukania argumentów przemawiających za wdrażaniem zrównoważonych praktyk, wpływu na tradycyjne sposoby zarządzania projektami, łączenia praktyki projektowej z logiką zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo także podkreślono rolę menedżera projektów, interesariuszy oraz całych organizacji. Zwrócono również uwagę na dysproporcję między zainteresowaniem zrównoważonym zarządzaniem projektami a rolą i znaczeniem projektów w czasie kryzysu klimatyczno-ekologicznego. Wnioski z literatury wskazują, że zrównoważone zarządzanie projektami jest koncepcją, która ma potencjał dalszej eksploracji w nowatorskich przedsięwzięciach badawczych, choć nie jest wolna od ograniczeń.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2023.5.08 ; oai:dbc.wroc.pl:125945

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 5

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information